защита javascript

21 ноември 2014
javascript

Защита на екипен проект по JavaScript

Вчера беше защитата ми по JavaScript. Всички отбори имахме задача да направим игра на програмният език JavaScript. Нашият отбор „TANGERINE“ направихме две игри. Едната е „SoftUni […]