маркетинг стратегия

25 септември 2015

А Вие имате ли маркетинг стратегия?

Отговорихте ли на горния въпрос? Имате ли собствена маркетинг стратегия? А изпълнявате ли всичко стриктно, което сте написали във Вашия план?