html/css проект

29 октомври 2014
html/css

Защита по HTML/CSS

Вторият ми проект Вторият ми проект в СофтУни беше да създадем сайт. От университета ни избират отбори на произволен принцип, както се паднем четири човека, и […]